TeleDom Education Centre - Timonova 27, Košice (Slovak Republic)

SOCIAL:

VZDELÁVACIE CENTRUM TELEDOM

Hlavným poslaním Vzdelávacieho a konferenčného centra TeleDom  je poskytovanie najnovších znalostných služieb pre našich zákazníkov. Medzi prioritné úlohy vzdelávacieho centra TeleDom patrí zabezpečiť silné a kvalitné zázemie pre vzdelávanie a poskytnutie celej rady aktivít zameraných na oblasti informačných a inovačných technológií.

V spolupráci s medzinárodnou vzdelávacou organizáciou Pearson Education, TeleDom prevádzkuje medzinárodnú školu TeleDom School.

Moderné konferenčné klimatizované priestory na konferencie, kurzy, semináre a školenia.
Vzdelávacie centrum TeleDom poskytuje: